Gizlilik Politikası

Bookreen, web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunmasını çok önemli görmektedir. Bu nedenlerle Bookreen, Avrupa Birliği (GDPR ve KVKK) tarafından yayınlanan Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile tamamen uyumludur. Bu politika, kişisel bilgilerinizin nasıl ele alınacağını belirler.

Son güncelleme: 31 Ağustos 2021

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA BEYANI

Bookreen Teknoloji A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, aydınlatma metninde açıkladığımız esaslar ve KVKK çerçevesinde, tarafınıza ait aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.  

 Kişisel Verileriniz: 

Kimlik Bilgileri Ad, soyadı, T.C. Kimlik Numarası 

İletişim Bilgileri Cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi 

Finansal Bilgiler : 

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz : Açık rıza dâhilinde, Covid-19 önlemleri kapsamında, sağlık verilerinizden HES Kodunuz ve PCR testi sonucunuz veya Covid-19 aşı uygulaması bilgileriniz. 

Yukarıda sayılanlarla sınırlı kişisel verilerimin Bookreen Teknoloji A.Ş.’den alacağım hizmet kapsamında tarafımla iletişime geçilebilmesi, söz konusu hizmetlerin sözleşme koşullarına uygun olarak yerinde ve zamanında ifa edilebilmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi ve tahsilat süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla Bookreen Teknoloji A.Ş. tarafından işlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde Bookreen Teknoloji A.Ş.’nin yurt içi ve yurt dışında bulunan grup şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ederim.  

Şirketiniz tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi beyan ediyor, şahsıma ait yukarıda yer alan kişisel verilerimin veri sorumlusu veya yetkilendireceği kişi tarafından işlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.  

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.